Radistai - LPT

Go to content

Radistai

     Radistų asociacijos LY0A/p ekspedicija prie Šiaulių geležinkelio rampos bolševikinių trėmimų 80-mečiui atminti.                   2021-07-20d.
           Pirmi medaliai įteikti 96-ąji gimtadienį švenčiančiam  partizanui Juozui Jakavoniui - Tigrui, partizano dukrai Angelei Jakavonytei,  - Lietuvos  prezidento generolo Jono Žemaičio partizano dukterėčiai, tremtinei Aušrai- Marijai Vilkienei, grįžusiai iš Sibiro tik 1970 m..  
          Kiti įteikti asociacijos partneriams,  Šiaulių  ' Aušros" muziejui, Raseinių krašto istorijos muziejui, bei kitiems, prisidėjusiems rengiant parodas ar kitaip garsinant  Lietuvos partizanus, kovojusius  prieš okupantus už Lietuvos laisvę .
                                                Partizanai  tikėjo,  kad Lietuva bus LAISVA!
                                                A M Ž I N A    Š L O V Ė    L I E T U V O S    P A R T I Z A N A M S   !
                                                                                                                                                                              Jonas , LY5A
 
   1940 m. Lietuvos valstybė buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Mokytojai, gydytojai, ūkininkai, partizanų giminės, jų  pagalbininkai, visuomenės veikėjai pasipriešinę sovietiniam režimui,buvo areštuojami ir be teismo  tremiami į Sibirą. 1941 m. birželio 14- 22 d. buvo įvykdytas pirmas didžiausias masinis trėmimas: išvežta gyvuliniais vagonais apie 18 tūkstančių gyventojų, tarp kurių net 5459 vaikai. Taip okupantai siekė numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai. Tik trečdalis ištremtųjų grįžo į Lietuvą, 26,5 procento žuvo tremties ir kalinimo vietose, o apie 40 procentų tremtinių likimas nežinomas.
 
       2021 m. Radistų asociacija paminėdama pirmųjų masinių trėmimų 80-metį organizavo ekspediciją į  Šiaulių geležinkelio stoties peroną prie memorialinio paminklo tremtiniams, iš kur buvo  gyventojai vežami į Sibirą. Veikė trumpųjų bangų stotis, šaukinys LY0A/p. Ryšių metu, pokalbiuose informuodavome apie renginį ir jo prasmę.
 
 
                                                                                                    Jonas, LY5A

         KOVO 11-ąją Švęskime kartu!
  Nuo kovo 11-osios  visą mėnesį  trumpųjų bangų dažniuose bus girdimas proginis šaukinys LY31A,  skirtas paminėti atkurtos Lietuvos nepriklausomybei.
     Renginyje.  kurį organizuoja Radistų asociacija, dalyvaus apie 11 radistų iš įvairių Lietuvos apskričių. Koronoviruso (COVID 19) pandemijos metu, trumpabangininkai praveda ryšius iš namuose įsirengtų radijo stočių.  Šimtai meninių kortelių  , patvirtinančių  užmegztus  ryšius šaukiniu LY31A , bus išsiųsta į daugelį Pasaulio šalių.
    Praėjusiais metais Kovo 11-osios renginį Pasauliniame tinklalapyje QRZ.COM  peržiūrėjo 35,967 lankytojai, šią svetainę - tūkstančiai. Užmegsta 22378 radijo ryšiai su viso pasaulio trumpabangininkais.  
      
       Renginio organizatoriai ir pagalbininkai:               
         Stasys LY1G,  Romas LY1RR,  Tadas  LY2BAW,  Alis LY2BKT, Arūnas  LY2IJ,  Rimas  LY2NZ,  Gražvydas  LY2TS,  Andrius  LY3AR, Jonas  LY5A,  Algis LY7M,  Jurgis LY9Y, Vilius LY2PX, Bronius LY5O, Remis LY8O
                                                                                                 Jonas, LY5A                                                                       
   Radistai – tai radijo mėgėjai, trumpabangininkai - įvairių profesijų atstovai. Namuose jie turi
radijo siųstuvus, imtuvus ir antenas bei kalbasi su kolegomis iš įvairių
pasaulio šalių. Po to išsiuntinėja tūkstančius radijo ryšį patvirtinančių kortelių. Leidimus turėti radijo stotis, išlaikius valstybinį egzaminą, radistams išduoda Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba.
2016m. įkurta Radistų asociacija, jos šaukinys – LY0A – dažnai girdimas trumpųjų bangų
diapazonuose. Asociacijos nariai atstovauja Lietuvos rinktinei Europos ir Pasaulio
čempionatuose. Kiekvienais metais valstybinių švenčių proga darbui eteryje jie naudoja proginius šaukinius, o lankydami partizanų bunkerius, vietas, iš kurių žmonės buvo tremiami i Sibirą,
nacionalinius parkus bei piliakalnius radijo stotimis siunčia šaukinį – LY0A/p.
Radistų asociacija organizuoja parodas bei skaito paskaitas Radijo ir televizijos muziejuje Šiauliuose. Muziejaus langų vitrinose eksponuojami parodų stendai tarsi kviečia lankytojus užsukti į muziejų ir pamatyti muziejinės ekspozicijos dalimi tapusius radistų diplomus, varžybų trofėjus bei kitas vertybes. Trumposiomis bangomis besidominančiam jaunimui radistai kasmet išleidžia leidinį „Radisto atmintinė“ bei organizuotų parodų albumus.
Radistų asociaciją remia Lietuvos radijo sporto federacija ir Lietuvos radijo mėgėjų draugija.
Asociacijos partneriai – Šiaulių "Aušros" muziejus, Raseinių krašto muziejus.
   Radistų asociacija 2020 metais proginiais medaliais ,skirtais paminėti Kovo 11-osios trisdešimtmetį- apdovadojo
 15 trumpabangininkų dirbusių proginiu šaukiniu LY30LY, o taip pat ir prisidėjusius organizuojamt renginį.
                                                                                                                    Ačiū visiems
                                                                                                                    Jonas LY5A
 
                                                                                                       K R Y Ž K A L N I S
                                                                                      2020 spalio 11 d. , Andrius, LY3AR, Jonas, LY5A
  
   Išsibandę aparatūrą Minaičiuose, sekantį savaitgalį nutarėme vykti į Kryžkalnį, kur visai neseniai atidengtas naujas paminklas visiems žuvusiems partizanams ir ryšininkams, kovojusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Prieš kelionę porą dienų teko sugaišti derinant leidimą pakelti Radistų asociacijos vėliavą žemiau trispalvės. Kelionėje pusvalandį teko praleisti stovint kelyje Kelmė-Kryžkalnis (prieš įvažiavimą į Kelmės miestą) dėl magistralės remonto darbų. Kelių kilometrų „remontuojamas ruožas“ pasirodė besąs tik geras šimtas metrų tikro remonto, nors reguliuojamas šviesoforas pastatytas keletą kilometrų prieš šį ruožą. Daugiau jokių nuotykių nuvažiuojant nepatyrėme.
Automobiliu užvažiavome ant kalno prie pat monumento į neįgaliųjų stovėjimo vietą, nes pas Joną automobilis su neįgaliojo ženklu. Dėl to buvo gana nesunku išsikrauti iš automobilio visą įrangą, nereikėjo daiktų nešioti dideliais atstumais.
Iškėlėme  asociacijos vėliavą žemiau trispalvės, uždegėme atminimo žvakelę partizanams. Suoliukus panaudoję kaip atramą, pastatėme tris stendus "Partizanams atminti" ir informacinį - "Trumpabangininkai". Pasikėlėme dipolį ant atsivežto 10 m. stiebo, pasistatėme aparatūrą ant kelioninio staliuko ir pradėjome darbuotis 80 m. diapazone SSB režime. Praktiškai darbo pradžioje iš karto prasidėjo silpnas lietus, kuris su pertraukomis truko iki pat mūsų išvykimo. Situaciją gelbėjo atsivežtas didelis skėtis, kuris, savaime aišku saugojo aparatūra, o ne mus, nuo lietaus. Tarp lietuvių korespondentų pasitaikė latvių ir lenkų. Girdėjomės Lietuvoje geriau negu iš Minaičių, raportai 59 su pliusais. Monumentas buvo atidengtas prieš keletą savaičių ir gausiai lankomas tautiečių. Informaciniai stendai turėjo pasisekimą, daug kas sustodavo kelioms minutėms paskaityti, užduodavo klausimus apie vykstantį renginį, apie trumpabangininkus, bei ryšius, kuriuos jie stebėdavo. Po geros valandos pradėjo temti, automatiškai įsijungė monumento apšvietimas. Tai nuostabus, nepakartojamas vaizdas, kurio dienos metu tiesiog nepamatysite. Jei planuosite aplankyti monumentą, tai būtinai jį apžiūrėkite tamsiu paros metu, nes dienos metu tokio įspūdžio nepatirsite.
Jau visiškai sutemus, apgraibomis nuleidome anteną, kuri stovėjo neapšviestoje vietoje, susirinkome visus daiktus ir pasikrovėme aparatūrą į automobilį (čia šiek tiek gelbėjo monumento apšvietimas) ir patraukėme į Šiaulius, visgi kelias neartimas – 65 km į vieną pusę. Grįžtant jokių nuotykių neįvyko, jokie žvėrys, tamsiu paros metu į kelią neišbėgo, todėl sėkmingai grįžome namo.

 
                    Kelionė į Minaičių partizanų bunkerį 2020-10-04 Jonas LY5A ir Andrius LY3AR

      Kelionė varginanti, jau vien todėl, kad tokias ekspedicijas reikia organizuoti vasarą, kuomet nereikia spėlioti ar oras bus geras, ar lauko temperatūra bus tinkama, ar nepasigausi kokios nors ligos, ar neįklimpsi kokioje nors kemsynėje. Nuo Šiaulių iki Radviliškio ir, po to, iki Miežaičių kaimo buvo normalus asfaltuotas kelias, toliau teko važiuoti duobėtu žvyrkeliu iki pat Minaičių kaimo. Laimei, mudviems su Andriumi pasisekė, buvo pakankamai šilta ir saulėta diena, bet pūtė stiprus vėjas.
Uždegę žvakutę prie monumento, kur 1949 m. vasario 16 d.  visos Lietuvos partizanų vadų susitikime buvo paskelbta Nepriklausomybės deklaracija, bei gavę leidimą iš muziejaus administracijos, nuleidome trispalvę ir, žemiau pritvirtinę Radistų asociacijos vėliavą, iškėlėme abi vėliavas iš naujo.
Pasikėlėme anteną, ant atsivežto stalo pasijungėme aparatūrą. Stebuklas, niekas nesulūžo, nieko pakeliui nepametėme ir viskas, iš pirmo karto pajungus, veikė. Truputėli po 13 val. pradėjome daryti ryšius 80 m. diapazone SSB ir CW su Lietuvos trumpabangininkais, į tą tarpą papuolė ir vienas latvis. Iš viso padarėme apie 40 ryšių.
     Partizanų bunkeris ir monumentas pakankamai lankomas tautiečių. Per nepilnas dvi valandas privažiavo keletas ekipažų su šeimomis. Domėjosi ką čia mes veikiame, su kuo kalbamės. Vienai šeimai padovanojome Parodų albumą 2019 m., kuriame yra ir trijų stendų „Partizanams atminti“ nuotraukos. Klausinėjo, kur galima nusipirkti Radistų asociacijos leidinių? Paaiškinome, kad leidiniai neparduodami, o tiesiog dovanojami interesantams įvairių akcijų (pvz. kaip ši) metu.
     Gerokai po pietų apie 15 val. nuleidome vėliavą, nusigriovėme anteną, susinešėme ir susikrovėme mantą atgal į automobilį ir vėl žvyrkeliu beveik iki Radviliškio, vėliau asfaltuotu keliu grįžome namo.

     
   Pažymint Kovo 11-tają - 2020 m. kovo mėn. 1 d. - kovo mėn. 31 d.  grupė Lietuvos  radijo mėgėjų darbui eteryje  naudos proginį šaukinį LY30LY, šiai progai yra atspauzdintos QSL kortelės.

    Užmegsta 22378 radijo ryšiai su viso pasaulio trumpabangininkais, daugiausia užmegsta ryšių  su JAV, Italijos, Ispanijos trumpabangininkais. Dalyvavo 15 Lietuvos TB entuziastų , kurie proginiu šaukiniu LY30LY, pravedė ryšius su viso pasaulio radijo mėgėjais.

  The Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania or Act of March 11 (Lithuanian: Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) was an independence declaration by the Lithuanian Soviet Socialist Republic adopted on March 11, 1990, signed by all members of the Supreme Council of the Republic of Lithuania led by Sąjūdis. The act emphasized restoration and legal continuity of the interwar-period Lithuania, which was occupied by the USSR and lost independence in June 1940. It was the first time that a Soviet Republic declared independence from the dissolving Soviet Union.
  Activity  will be from March 1 - March 31, 2020.
30 years anniversary.
Paper QSL's are ready.                Daugiau  https://www.qrz.com/lookup
 

   2019-ieji – generolo Jono Žemaičio-Vytauto metai - pažymint partizanų vado generolo Jono Žemaičio - Vytauto metus  lapkričio mėnesį buvo dirbama proginiu radijo mėgėjišku šaukiniu LY110A.
     Daugiau  informacijos:         https://www.qrz.com/lookup
Back to content