Diplomas LPT - LPT

Go to content

Diplomas LPT

  
 
      Award" Paths of Lihuanian partisans" created for honoring  Lithuanians slain for freedom and independence. Honor also partisans that helped and those remaining  living relatives.
      Diplomas ,,Lietuvos Partizanų takais"  už radijo ryšius iš partizanų vadaviečių, bunkerių, paminklinių ar kitų istorinių vietų , skirtų Lietuvos partizanams, jų giminaičiams bei padėjėjams, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę , atminti.
       Apie  diplomo ,, Lietuvos partizanų takais“ projektą
   Diplomas įsteigtas siekiant pagerbti Lietuvos partizanus,  jų giminaičius bei padėjėjus,  kovojusius ir žuvusius už tėvynės Lietuvos  laisvę  bei nepriklausomybę ir skirtas  radijo mėgėjams, mylintiems bei gerbiantiems Lietuvą ir jos istoriją.      
   Diplomas radijo mėgėjams sukurtas tam, kad skatintų išvažiuoti į gamtą ir rinkti bet kokią informaciją apie tokio pobūdžio istorines vietas. Aktyvuotojas,  turimuose šaltiniuose, pats pasirenka šio diplomo nuostatuose minimą istorinę vietą ir, aplankęs ją, nustato šios vietos koordinates, nufotografuoja ir,  jei yra galimybės, nurodo tikslų jos adresą,  privažiavimo  kelius  bei kitą, su šia istorine vieta susijusią, informaciją.  Pageidautina pateikti WAL kvadratus, LYFF parkų pavadinimus.  Surinkta papildoma informacija pateikiama menedžeriui kartu su paraiška diplomui.          
 Diplomo nuostatuose minimų istorinių vietų  sąrašas nepateikiamas todėl, kad didžioji dauguma paminklų buvo pastatyti seniai ir šiuo metu yra žinomos jau ne visų tokių istorinių vietų koordinatės bei kiti duomenys .


                                                                                          Diplomo
                                                                             „Lietuvos partizanų takais“                                                         
                                                                             nuostatai  (papildymas)

             Diplomas „Lietuvos partizanų takais“ išduodamas už radijo ryšius iš partizanų vadaviečių, bunkerių,  paminklinių ar kitų istorinių vietų,  skirtų Lietuvos partizanams, jų giminaičiams bei padėjėjams, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę,  atminti.
       2018 m. lapkričio mėn. 10 d., minint partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metus,  darbui eteryje bus naudojamas proginis šaukinys LY100LPT.      
       1. Už radijo ryšį su LY100LPT, dirbant iš partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bunkerio Kasčiūnų kaime, diplomas „Lietuvos partizanų takais“ bus išduodamas su partizano Juozo Jakavonio - Tigro autografu.                 
       2. Paraiška šiam diplomui, kartu su išrašu iš savo aparatinio žurnalo, iki 2018-12-30  siunčiamos diplomo menedžeriui el. pašto adresu: partizanai100@gmail.com.
       3. Diplomas išduodamas elektroniniu formatu.  
       4. Gali būti išduodami, išimties tvarka, ir vardiniai diplomai.                                       
                                          

                                                                                   DIPLOMAS    
                                                                    ,, LIETUVOS PARTIZANŲ TAKAIS "                                                                                                                        
                                                                                N u o s t a t a i
           Diplomas „Lietuvos partizanų takais“ išduodamas už radijo ryšius iš partizanų vadaviečių, bunkerių,  paminklinių ar kitų istorinių vietų,  skirtų Lietuvos partizanams, jų giminaičiams bei padėjėjams, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę,  atminti.         
   1. Kai šio diplomo nuostatuose minimą istorinę vietą aktyvuojanti  radijo stotis iš jos užmezga ne mažiau kaip 20 QSO  su kitomis radijo stotimis  arba  kai radijo stotis, atvykusi į  ne mažiau kaip dvi anksčiau šiuose nuostatuose minimas istorines vietas, iš jų abiejų užmezga ne mažiau kaip 30 radijo ryšių bendrai.                  
   2. Kai stacionarios radijo stotys užmezga ryšius bent su 15 stočių, aktyvuojančių aukščiau tekste minėtas istorines vietas.  
   3. Paraiškos diplomui gauti  siunčiamos diplomo menedžeriui pateikiant išrašą iš savo aparatinio žurnalo ADIF  formatu.
   4. Diplomo nuostatuose minimą  istorinę vietą aktyvavusios stotys, prie išrašo iš savo aparatinio žurnalo, turi pridėti bent po vieną foto nuotrauką iš kiekvienos istorinės vietos.
   5. Radijo mėgėjams diplomas išduodamas elektroniniu formatu.                                                        
   6.Paraiškas  siųsti menedžeriui adresu: partizanai100@gmail.com  
     
                                                                                                    
      Diplomo ,,Lietuvos partizanų takais"už radijo ryšį su LY100LPT, dirbant iš partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bunkerio Kasčiūnų kaime,   išdavimas užsienio ir Lietuvos radijo mėgėjams pratęstas iki 2019-09-30 d.
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                         Diplomo ,,LPT" menedžeris Romaldas LY1YY
Back to content